Kevätkokous 15.4.2021 klo 17:00

2.4.2021

KEVÄTKOKOUS  
15.4.2021 kello 17.00 
Paikka: Etäyhteys sekä ammattiosaston toimisto 

Kokoukseen osallistuminen 
Ammattiosaston hallitus suosittaa osallistumaan kokoukseen pääsääntöisesti Teamsin etäyhteydenvälityksellä koronatilanteesta johtuen. Etäkokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 14.4.2021 mennessä. Tästä linkistä: http://bit.ly/kevatkokoushyviteo tai ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa ammattiosaston puheenjohtajalle. 
Mahdolliset äänestykset suoritetaan Google Forms sovelluksella. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 
- esitellään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta  
- luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
- päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen pitämisestä ennen syyskokousta 
- Pääteetään järjestävät ammattiosastot -hankkeen jatkosta 
- käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat 
Tervetuloa kevätkokoukseen! 
Mikael Kölhi ammattiosaston puheenjohtaja