Tietoa meistä

Ammattiosaston tarkoitus on koota järjestämis- ja sopimusalojensa 
palkansaajat ja opiskelijat yhteen edunvalvontajärjestöksi. 

Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Ammattiosasto on Teollisuusliitto ry:n jäsen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto: 

1. tekee yhdessä liiton ja muiden ammattiosastojen kanssa 
järjestämis- ja jäsenhankintatyötä vahvistaakseen liitto-organisaatiota paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä saadakseen 
jäsenistön osallistumaan aktiivisesti ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen edunvalvontaan; 

2. valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden 
ehtoja sekä työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä; 

3. edistää ja tukee toimialueensa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa ja valvoo liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia; 

4. järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia, harjoittaa 
julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä ohjaa jäsentensä harrastusja vapaa-ajanviettotoimintaa; 

5. valmistelee yhteistyössä liiton kanssa ehdotuksia voimassa 
olevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten 
solmimiseksi; 

6. voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.